ONZE MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

MISSIE

 

De doelstelling van de klant wordt onze doelstelling en wat die uitdaging ook is, we gaan hem samen aan. Onze missie is om onze klanten te begrijpen. Ze het gevoel te geven, dat ze gezien en gehoord worden met als doel ze verder te helpen binnen hun gezondheidsdoelstellingen. Omdat ze zelf niet de tijd (willen of kunnen) vrij maken, gebrek aan motivatie hebben of niet de kennis of kunde hebben om dit adequaat op te pakken. Met onze begeleiding willen wij elke klant optimaal, verantwoord en doelbewust laten functioneren. Zodat onze klanten met bruikbare tools de toekomst in kunnen.

 

VISIE

 

Als multidisciplinair team geloven wij sterk in het feit dat je samen verder komt dan alleen. De klant staat centraal en persoonlijk contact staat hoog in het vaandel, voor een ieder die daarvoor openstaat. Vanuit onze disciplines stimuleren wij een gezonde levensstijl, waarbij bewegen, gezonde voeding en gezondheid ansicht centraal staan. Wij werken vanuit onze passie voor ons vak om zo de kwaliteit van leven op zowel fysiek als mentaal (gedragsverandering) gebied te vergroten.

 

KERNWAARDEN

 

AANDACHT

 

Krachtwereld.nl toont oprechte interesse in haar klanten. We onthouden persoonlijke zaken van klanten en spreken de klant bij voorkeur bij voornaam aan. Onze complimenten zijn persoonlijk en ook daardoor oprecht! We denken met de klant mee. We praten over behaalde resultaten, maar geven klanten ook de ruimte om over andere dingen te kunnen praten. Krachtwereld.nl is te allen tijde verantwoordelijk om zorg te dragen voor (persoonlijke) klantgegevens en vertrouwelijke informatie. Indien er (om welke reden dan ook) extra zorg nodig is, waarvoor Krachtwereld.nl of haar medewerkers niet gediplomeerd zijn, helpen wij de klant graag naar het vinden van de juiste oplossing.

 

PLEZIER IN ONS WERK

 

Wij geloven in elkaars kunnen en kijken om naar elkaar, ons werk is zinvol. We hebben elkaar nodig om op elk vlak optimaal, verantwoord & doelbewust resultaat te behalen. Alleen dan kun je méér en kom je verder dan alleen. Synergie tussen klant, fysiotherapie, voeding, en personal training is hierin onmisbaar. Krachtwereld.nl is te allen tijde vanuit passie en bezieling betrokken bij haar klanten, collega’s en relaties, niet omdat het moet maar omdat we dat oprecht zijn. We zijn trots op behaalde resultaten en laten dit graag merken aan onze klanten.

 

TRANSPARANTIE

 

Krachtwereld.nl draagt in beginsel zorg voor de ruimte voor het creëren van (wederzijds) vertrouwen. Door dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, streven we ernaar verwachtingen, vertrouwen en afspraken na te komen. Doordat we actief samenwerken met de klant is openheid en eerlijkheid hierin onmisbaar.

 

PROFESSIONALITEIT

 

Binnen krachtwereld.nl werken we klantgericht, vakbekwaam en werken met een inspanningsverplichting. We weten waar we mee bezig zijn en we doen dat bewust, daardoor verkopen wij geen onzin. Als we iets niet weten zorgen we ervoor dat de klant, collega of relatie in contact komt met degene die het wel weet. Binnen krachtwereld.nl ontwikkelen wij ons van kennis en vaardigheden, zodat wij de klant altijd van de beste begeleiding kunnen voorzien.

 

DISTANTIE

 

Binnen krachtwereld.nl hanteren wij de juiste distantie. Dit betekent dat het contact tussen klant, collega en/of relatie te allen tijde zakelijk dient te blijven. Binnen krachtwereld.nl wordt er gebruik gemaakt van (zakelijke) contactgegevens. Zonder wederzijdse goedkeuring is het niet toegestaan om privé contactgegevens te gebruiken, of te verstrekken aan derden.